中文Tiếng ViệtEnglish

PHỤC VỤ TẠI HẢI NGOẠI Foreign Missions


     Đấng Sáng Lập dòng luôn có một ước nguyện phục vụ người Hoa, hy vọng Tin Mừng nước Chúa được loan truyền cách rộng rãi cho dân tộc này. Tiếp nối khát vọng này của Đấng Sáng Lập, công việc phục vụ và truyền giáo của các chị em không chỉ dừng lại ở mảnh đất Trung Hoa nhưng còn lan rộng đến các nước khác, đặc biệt nơi có những cộng đoàn người Hoa sinh sống. Mang đến cho những người Hoa sự đồng hành, chăm sóc ,qua đó chia sẻ Tin Mừng nước trời.